Podívejte se na ukázky z našich realizací a vizualizací ...

 


Veleslavínova - Praha 1

 

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

 

zpět

16.06.2015

Průkaz enegetické náročnosti budovy

Nové požadavky na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Na základě novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ze dne 19.7.2012 (zákon č.318/2012 Sb.), která vstoupila v platnost 1. ledna 2013, jsou vlastníci budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti:

• Při výstavbě nových budov a při větších změnách dokončených budov při žádosti o stavební povolení
• Při prodeji budovy nebo ucelené části budovy.
• Při pronájmu budovy.
• Od 1. 1. 2016 také při pronájmu ucelené části budovy.

Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.


Vzor nové grafické části průkazu

Vzor nové grafické části průkazu

PENB - informace 1/2

PENB - informace 2/2

PENB - ceník

T2T, projekční kancelář,
© 2010,JP&JB