Podívejte se na ukázky z našich realizací a vizualizací ...

 


BD Krušovice-obvodový plášť

 

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

 

Naše činnost zahrnuje zpracování:

 • návrhu / studie stavby
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro územní souhlas
 • dokumentace pro ohlášení stavby
 • dokumentace pro stavební řízení
 • dokumentace programu ZELENÁ ÚSPORÁM
 • pasportizace objektů

Zaměřujeme se především na:

 • rodinné domy
   - zděné z veškerých cihlových a pórobetonových systémů
   - dřevostavby
   - betonové stavby v systémech Velox a Durisol
 • rekreační objekty, zahradní domky a pergoly
 • drobné stavby
 • garáže a dílny
 • půdní vestavby
 • stavby občanské vybavenosti
 • menší průmyslové stavby a sklady
 • stavební úpravy a rekonstrukce stávajících objektů
 • stavební úpravy bytů a bytových jader
 • změny v užívání staveb
 • rekonstrukce šikmých střech
 • rekonstrukcí plochých střech, teras i zelených střech
 • projekty vodovodních a kanalizačních přípojek, jímek na splašky
 • osazení objektu na pozemku
 • dokumentaci stávajícího stavu
 • dokumentaci skutečného provedení stavby

Dále pro Vás zpracujeme nebo zajistíme:

 • inženýrskou činnosti
 • stavební, autorský a technický dozor investora
 • poradenskou a konzultační činnost
 • požárně bezpečnostní řešení staveb
 • architektonické studie
 • zpracování návrhů interiérů
 • výpočet tepelných ztrát objektů, tepelné stability
 • energetické průkazy a štítky budov
 • energetické audity
 • návrh vnějších zateplovacích systémů
 • návrh sanačních opatření
 • měření radonu a zpracování návrhů protiradonových opatření
 • hydrogeologický průzkum

Projektová dokumentace je zpracovávána pomocí výpočetní techniky v projekčním softwaru ArchiCAD, který umožňuje lepší komunikaci mezi jednotlivými zpracovateli projektu. Pomocí tohoto softwaru provádíme i vizualizaci exteriérů a interiérů staveb. Při zpracování projektu důsledně uplatňujeme individuální přístup ke klientovi !!!

T2T, projekční kancelář,
© 2010,JP&JB