Podívejte se na ukázky z našich realizací a vizualizací ...

 


Požární zbrojnice

 

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

 

1) Nevyhovuje Vám žádný typový projekt nabízený množstvím stavebních firem a projekčních kanceláří?

2) Uvědomujete si, že typový projekt není kompletní a budete nuceni investovat do jeho kompletace potřebné pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení?

Rozsah projektové dokumentace je přesně stanoven vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která nabyla účinnosti dne 1.ledna 2007. (Pozn.: Typový projekt obvykle neobsahuje požárně bezpečnostní řešení stavby, osazení stavby na pozemku, napojení na inženýrské sítě a komunikace, radonový průzkum apod.)

3) Máte své představy o svém budoucím bydlení a chcete svoji individualitu promítnout do stylu svého bydlení

Je třeba počítat, že cena individuálního projektu je vyšší než cena za typový projekt a je stanovena odborným odhadem popř. oficiálním ceníkem projekčních prací. Cena za návrh (studii) stavby je, v případě následné objednávky zpracování projektové dokumentace k ohlášení stavby nebo žádosti o stavební povolení, odečtena z její konečné ceny. Projektová dokumentace rodinného domu se zastavěnou plochou do 150m2 (příloha k ohlášení stavby) a rodinného domu nad 150m2 (příloha k žádosti o stavební povolení) je zpracována podle téže vyhlášky č.499/2006 Sb. Pokud máte zájem o individuální projekt, kontaktujte nás prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo kontaktního formuláře.

Návrh stavby (studie) obsahuje:

 • průvodní zprávu
 • půdorysy jednotlivých podlaží
 • pohledy, popř.perspektivy

Projektová dokumentace potřebná jako příloha k ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení obsahuje, dle přílohy č.1 vyhlášky č.499/2006 Sb., tyto části :

 • A - Průvodní zprava
 • B - Souhrnná technická zpráva
 • C - Situace stavby
 • D - Dokladová část
 • E - Zásady organizace výstavby
 • F - Dokumentace objektů
   - stavební část
   - kanalizace a vodovod
   - vytápění
   - rozvod plynu
   - elektroinstalace a hromosvod
   - přípojky inženýrských sítí alt.
   - vzduchotechnika
   - výtah
   - EPS, SHZ, OTK, EZS apod.

T2T, projekční kancelář,
© 2010,JP&JB