Podívejte se na ukázky z našich realizací a vizualizací ...

 


Zastavovací studie-vizualizace

 

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

 

zpět

Skladová hala Lubná u Rakovníka

Projekt a inženýrská činnost pro ÚŘ a DSP na skladovou halu o ploše cca 5000m2, parkovací a odstavné plochy s napojením na místní komunikaci. Jednolodní hala má ocelovou nosnou konstrukci, zděnou dvoupodlažní vestavbu s kancelářskými prostory a technickým zázemím. Opláštění ze sendvičových PUR panelů, střecha je provedena z trapézového plechu, minerální tepelnou izolací a foliovou hydroizolační vrstvou. Podlaha haly s blokovým skladováním je z drátkobetonu. Hala má 6 nastavitelných ramp a jednu vnitřní vjezdovou rampu. Objekt dokončen v roce 2007.


hala po dokončení - jih

hala po dokončení - sever

betonáž podezdívky

betonáž podezdívky štítové stěny

montáž ocelové konstrukce

napojení SHZ pro hasiče

rozdělovač SHZ,aut.uzávěr plynu

vodní nádrž pro SHZ (upraveno z bývalé ČOV)

zahájení provozu haly - sever

hala - provoz

rampy

blokové skladování

blokové skladování

rampa

průběh stavby-ocelová konstrukce

průběh stavby-podezdívka

průběh stavby-rampy

průběh stavby-rampa

průběh stavby-opláštění

průběh stavby-vrata

průběh stavby-podlahy

průběh stavby-vytápění

průběh stavby-podlaha

průběh stavby-nátěry a instalace

průběh stavby-podlaha

průběh stavby-vrata + rampy

T2T, projekční kancelář,
© 2010,JP&JB