Podívejte se na ukázky z našich realizací a vizualizací ...

 


Rekonstrukce BD Praha 6

 

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

 

Naše projekční kancelář vznikla v září roku 1992. Za dobu naší činnosti bylo realizováno několik desítek staveb, především rodinných domů, rekreačních objektů, půdních vestaveb a rekonstrukcí.

Naše kancelář nabízí investorům komplexní služby v projektové a inženýrské činnosti v oblasti občanské a bytové výstavby. Provádíme též poradenskou a konzultační činnost.

Pro zpracování kompletní projektové dokumentace tzn. všech potřebných dílčích částí projektů (stavební část, vodovod a kanalizace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika, statika, požárně bezpečnostní řešení, geologie, geodézie, dopravní inženýrství) spolupracujeme s řadou externích specialistů - autorizovaných architektů, inženýrů a techniků. Členství v profesních komorách Vám dává záruku vysoké kvalifikace a orientace v oboru.

Naše projekční kancelář zpracovává projektovou dokumentaci v digitální podobě prostřednictvím výpočetní techniky vybavené specializovaným softwarem ArchiCAD. Použitím software se výrazně snižují komplikace v případě změn a úprav zpracovávané dokumentace.

Snahou naší kanceláře je pomoci Vám naplnit Vaše představy, být Vám partnerem a respektovat Vaše osobní přání a požadavky. Zákazník u nás má možnost připravit svou stavbu od projednání a specifikace záměru, přes zpracování architektonické studie řešení stavby, její projednání s příslušnými úřady a orgány, jejichž účast v rámci následných stavebních řízení se předpokládá, dále pak zpracování samotné projektové dokumentace v jednotlivých stupních (pro územní a stavební řízení) a zajištění potřebných povolení ze strany úřadů (územní rozhodnutí a stavební povolení).

V rámci následné spolupráce pak mají naši zákazníci možnost využít služeb v podobě konzultací, odborného vedení investorského a autorského dozoru v průběhu stavby a to až po pomoc při přípravě dokončené stavby k provedení kolaudace stavby. Rovněž zajišťujeme služby v oblasti diagnostiky poruch a problémů u existujících staveb.

Můžete se na nás rovněž obrátit se svým přáním navrhnout a připravit projekt stavby nejen bytové, ale i stavby občanské vybavenosti, provozní a výrobní.


Spolupracovníci:

Ing. Lubomír Tichý - stavební inženýr pozemních staveb s profesní specializací na stavební fyziku a požární bezpečnost staveb
IČO: 716 96 156

Petr Tichý – projektant pozemních staveb
IČO: 681 39 560

T2T, projekční kancelář,
© 2010,JP&JB