Podívejte se na ukázky z našich realizací a vizualizací ...

 


BD Nové Strašecí-obvodový plášť

 

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

 

zpět

BD Rakovník - nové zastřešení

Projekt pro stavební povolení na kompletní rekonstrukci čtyř bytových domů na Nábřeží TGM v Rakovníku. Rekonstrukce plochých střech nacházejích se téměř v havarijním stavu vyřešila zatékání do skladby střechy, došlo ke snížení vlhkosti ve spádové vrstvě plochých střech, omezilo se tepelné namáhání stopních desek bytových domů a dilatačních pohybů atik. Došlo rovněž k výměně klempířskcých prvků, opravě nadstřešních částí komínů a odvětrání kanalizace, opravě hromosvodu, instalaci sněhových zábran a přístupových plošin ke komínům a anténě (realizace 2010).


3D návrh - projekt

3D návrh - projekt

3D návrh - projekt

3D návrh - projekt

3D návrh - projekt

3D návrh - projekt

3D návrh - projekt

tvar střešních vazníků

původní stav střechy

původní stav střechy

původní stav střechy

původní stav střechy

původní stav střechy

původní stav-poškození římsy

původní stav-poškození římsy

průběh stavby

průběh stavby

průběh stavby

nové štíty

průběh stavby-výtah

průběh stavby-výtah

T2T, projekční kancelář,
© 2010,JP&JB