Podívejte se na ukázky z našich realizací a vizualizací ...

 


Klub PRALINKA - Rakovník

 

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

 

zpět

Areál dopravní firmy

Stavba čerpací stanice na motorovou naftu a objektu údžby vozidel s mycím boxem v novém areálu dopravní firmy v Rakovníku. Čerpací stanice motorové nafty je provedena s nadzemní dvouplášťovou nádrží o objemu 22000 litrů. Mycí box je vybaven profesionální tlakovou myčkou a čistírnou odpadních vod. Přešištěné odpadní vody jsou využity k opětovnému mytí vozidel.


ČS motorové nafty

stojan a nádrž ČS

parkovací plochy

objekt údržby s mycím boxem

objekt údržby

mycí box s tlakovým mytím a ČOV

T2T, projekční kancelář,
© 2010,JP&JB